Ir o contido principal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

O Concello de Lalín pon en marcha un conxunto de condicións especiais para a execución dos contratos con empresas que opten a contratos menores dentro da estratexia financiada con fondos europeos FEDER, Lalín Ssuma21. Así, realizarase un procedemento aberto para a súa execución, permitindo que calquera empresa capacitada poida presentar ofertas. Estas medidas explícitas para esta cuestión, tal e como explicou o tenente de alcalde, Nicolás González Casares, van encamiñadas a dotar da máxima transparencia e execución deste tipo de contratos que non contan cunha regulación tan detallada dende o punto de vista administrativo. Ademais, póñense en marcha pola vontade do Goberno de ofrecer a máxima transparencia, xa que as esixencias en materia de contratación das estratexia DUSI non especifican a obrigatoriedade de activar este tipo condicións especiais de contratación para os contratos menores.

 

Así, González Casares anuncia que o Concello de Lalín vén de publicar por primeira vez na historia un contrato menor na plataforma de contratos do estado. Deste xeito, a contratación non se realiza mediante a solicitude de orzamentos a diferentes empresas, fórmula habitual que se emprega nestes contratos, senón que se dá a posibilidade de que calquera empresa presente ofertas de xeito aberto a través do rexistro municipal en sobre pechado e nos prazos establecidos para cada procedemento. Esta -explica o tenente de alcalde- vai ser atónica xeral que se vai seguir para a tramitación destas contratacións excepto daqueles servizos de máis pequena contía, en aras da máxima transparencia. Concretamente, o anuncio de licitación corresponde á contratación dos servizos dunha asistencia técnica para estudos de necesidade e implantación do plan Concilia Lalín incluído na estratexia Lalín Ssuma21. O importe do contrato é de 12.000 euros.

 

Por outra banda, Nicolás González Casares, explica que este procedemento tamén serve para realizar un chamamento ás entidades para que estean pendentes das plataformas de contratación do Estado e se doten dos medios electrónicos para poder participar, xa que así o esixe a nova Lei de Contratos do Estado que entrará en vigor o vindeiro día 9.

TAGS